BejelentésEsperanto - Tiszafüred, Hungario
Esploru la mondon kun mi!

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Esperanto - Comenius-projekto 2009-11

Gvidlibro de la amikeco
Zöld szinnel jelenik meg a magyar szöveg részbeni vagy teljes eszperantó fordítása az oldalon!!! Verdkolore aperiĝas la traduko al Esperanto!!! COMENIUS: az óvodától a középiskoláig • Iskolai együttműködések Az Iskolai együttműködések lehetővé teszik, hogy európai közoktatási intézmények nemzetközi együttműködés keretében együtt dolgozzanak valamilyen közös témán, mely lehet tanuló- vagy intézményközpontú. A munkába a lehető legtöbb osztályt/pedagógust bevonják, a témát az iskolák pedagógiai programjához illesztik. Többoldalú együttműködés esetében legalább 3 részt vevő országból 1-1 iskola dolgozik együtt. A projekt nyelve: angol , eszperantó. Ezen pályázat keretében nyert iskolánk 3partner iskolával együtt egy kétéves együttműködést, melynek központi témája a gyerekek felfedező útja egymás országában, mely utazások alatt különböző feladatok megoldása közben elsajátítják és gyakorolják a projekt cél nyelvét , az Eszperantó nyelvet. Együttműködő partnerek: Bulgária- Polski Trambes, Lengyelország- Rybnik, Franciaország- Lyon, Magyarország- Tiszafüred. Komeniuso: de la infanĝardeno ĝis la mezlernejo • Lernejaj kunagadoj La Lernejaj kunagadoj donas eblecon por eŭropaj lernejoj, institutoj por kunlabori pri iu komuna temo kadre de internaciaj cirkostancoj, kiu temo povas esti lernej- aŭ lernantocentrita. Oni kunlaboras kun la pleje plej multe da lernejklaso kaj pedagogo, la temon oni elektas rilate al la programo de la lernejo. Se la kunagado estas plurflanka, minimume el tri partoprenantaj landoj devas kunlabori po unu lernejo. Lingvo de la projekto: angla, Esperanto. En tiu projekto gajnis nia bazlernejo, Bán Zsigmond Kalvina Bazlernejo kaj Infanĝardeno, Tiszafüred. La ĉeftemo estas Eksploradvojo de infanoj en lando unu de la alia eklernante kaj uzante samtempe la ĉeflingvon de la projekto, Esperanton dum du jaroj. Partneroj: Bulgario – Polski Trambesh, Pollando – Rybnik, Francio – Lyon, Hungario – Tiszafüred. Az első találkozó a kétéves Comenius-projekt keretében Bulgáriában került sor, 2009 nov. 22-29 közt. 1. nap Indulás: 2009.11.22. vasárnap hajnali 4.30 perc Vasárnap hajnal fél ötkor gyűlt össze a 11 fős tiszafüredi eszperantós csapat, hogy Szűcs M Sándorné lelkésznő útraindító áhitata után elinduljanak a bulgáriai kisváros felé. Debrecen, Nagyvárad, Kolozsvár, Nagyenyed, Nagyszeben, elhagyása után Pitesti városában szálltunk meg éjszakára. Az út a sok rendőri ellenőrzést / négyszer állították meg a buszunkat/ leszámítva zökkenőmentes volt. Gyönyörű tájakon nézelődhettünk a szép , napfényes őszi időben. A projekt másik 2 vendég országa, Francia- és Lengyelország tanulói (ők ketten voltak összesen annyian, mint a magyar csapat egy maga) már előző nap megérkeztek 2 órás repülőút után. Maga a bulgár iskola régi és hagyománytisztelő, több mint 900 diák jár első osztálytól a gimnáziumi 4. osztályig. A városi iskolába 14 környékbeli településről járnak be diákok, az iskola 6 kisbusza szállítja őket nap nap után. Nia unua vojo kondukis al Bulgario, urbeto Polski Trambesh, situanta je 900km de Tiszafüred. 1-a tago Ekiro: 22.11.2009. dimanĉe je la 4-a kaj tridek Dimanĉe frue kolektiĝis la hungara grupeto, havanta 11 membrojn kaj la pastrino, Sino Szűcs M. Sándorné diris preĝon por/pro ni por havi senprobleman, diobenitan vojon. Nia vojaĝo dauris pli ol unu tago, intervoje , en Rumanio ni devis tranoktiĝi, sed la belega ĉirkaŭaĵo kaj naturo kompencis nian laciĝadon. La vetero dum la tuta oktaga vojaĝo estis sunbrila, varmeta, preskau printempeca. La gelernantoj kaj profesoroj de aliaj du gastlandoj, Francio kaj Pollando jam estis alvenantaj kiam mi alvenis lunde, la 23-an, ja ilia flugado dauris nur du horojn. Mem la bulgara lernejo estis malnova, kutimestimanta, pli ol 900 lernantoj vizitas tion de la unua klaso ĝis la mezlerneja kvara klaso el pli ol dek ĉirkausituantaj loĝlokoj de Polski Trambesh. Kis ebéd utáni pihenő következett, mialatt elfoglatuk a szobáinkat egy csendes kisutcában fekvő, családias panzióban. A francia gyerekekkel együtt laktunk a hét folyamán, a lengyel gyerekek bulgár családoknál voltak elszállásolva, igy velük és a bulgár gyerekekkel csak a programok keretében találkoztunk. Délután még visszatértünk az iskolába, hogy ott a helyi tantestülettel beszélgessünk, illetve, hogy a gyerekek egy-egy feladatot megoldjanak: saját országukat, városukat, iskolájukat kellett bemutatni egy tablón. Vacsora előtt még a lengyel gyerekek bemutatták az otthon elkészített projektjüket, kis dalocskával , lengyel néptánccal mutatták be Lengyelország egy kis részletét. 2. nap, kedd (a projekt 3. napja) Délelőtt a város polgármesteri hivatalában találkozhattunk a város elöljáróival. Majd kis séta után a város helytörténeti múzeumát tekintettük meg. Megtudtuk azt is, hogy a városban az Eszperantó nyelvvel már 1920-ban kapcsolatba kerültek a város lakosai, s ma már Esperanto Hotel-lel is büszkélkedhet a város. A múzeum után egy buszos kirándulás várt ránk, egy a múzeumfalut néztünk meg egyórás buszozás után Gabrovo városa melletti erdős, hegyvidéki tájon. 3. nap, szerda (a projekt 4. napja) A nap fénypontja most is a kirándulás volt, mely egy hires történelmi várhoz vitt bennünket Veliko Tarnovo-ba. Itt a törökök és bolgárok hadakoztak. A vár, amit nagyságánál fogva alig tudtunk bejárni, megállította a törököket, akik a vár aljában elterülő várost ugyan elfoglalták, de akik a várban voltak, megmenekültek, hiszen oda a törökök soha nem jutottak fel. A vár után a városban tettünk sétát, ahol a történelmi város rész szebbnél szebb épületei közt sétáltunk és alkalmunk nyílt egy kis vásárlásra is a szeretteinknek. 4. nap, csüt. ( a projekt 5.napja) A napok folyamán minden országnak volt egy speciális feladata, be kellett mutatnia egy véletlenszerűen kisorsolt partner országot. Mi Bulgáriát kaptuk, nálunk az egyik tanulónk, Farkas Vivien önálló pps-formátumú,szép bemutatót készített eszperantó-angol-magyar nyelven. Ezen a napon sem maradtunk városnézés nélkül, a helyi piacot néztük meg, ahol az egyik árus eszperantóul köszöntött minket nagy meglepetésünkre! Post mallonga siesto, posttagmeze ni okupis niajn ĉambrojn en familieca pansioneto, situanta en mallaŭta strato. Kun la franca grupo ni loĝis kune dum la semajno, la poloj loĝis ĉe bulgaraj familioj, ĉi tiel kun ili kaj kun la bulgaroj ni nur dum la komunaj programoj povis renkontiĝi. Posttagmeze ni reiris al la lernejo, kie ni interamikiĝis kaj enketis kun la kolegaro por ke ni babiladu la diferencoj inter niaj lernejoj. Dume la lernantoj kune laboradis en klasĉambro; ili devis prepari tabulon pri siaj landoj Antaŭ vespermanĝo ankoraŭ la polaj gelernantoj prezentis sin, ni povis ekkoni eron de la pola kulturo, ili kantis kaj popoldancis. Dua tago, mardo (tria tago de la projekto) Antaŭtagmeze en la urbodomo ni renkontiĝis kun la urbestro kaj kun liaj gekolegoj, kiuj parolis pri la historio kaj la nuntempo de la urbo. Poste ni trapromenis al la loka historia muzeo. Tie ni eksciis ke oni jam ekde 1920 uzas Esperanton kaj nun la urbo havas ankau Esperantan Hotelon . Post la muzeo perbuse ni vojaĝis al urbo Gabrovo, kie en la belega monta naturo povis viziti historian memor-(muzean)vilaĝon. Tria tago, merkredo (kvara tago de la projekto) La pinto de la tago ankaŭ nun estis la busa ekskurso al urbo historia Veliko Tarnovo, kie antaŭe la bulgaroj bataladis kun la turka armeo. Ni vizitis la faman burgon, kio ekhaltigis la turkojn, kion neniam povis okupi la armeo. Kvankam la turkoj okupis la urbon, situanta ĉe la piedo de la monto de la burgo, sed la burgon ne povis tuŝi. Post la burgo ni trapromenis la historian parton de la urbo kaj ni ĝuis la belegajn konstruaĵojn, monumentojn. Intertempe - kompreneble –ni ankaŭ iomete butikumis. Kvara tago, ĵaŭdo (kvina tago de la projekto) Dum la tagoj ĉiuj landoj havis specialan taskon, oni devis prezenti alian partneran landon, elektite hazarde. Ni ricevis Bulgarion, el inter Vivien Farkas, 11 jara knabino prepari, pps-prezentadon pri Bulgario, kaj ŝi prezentis ĝin Esperante kaj angle. Ankau ĉi-tage ni promenis en la urbo kaj nun ni vizitis la lokan bazaron, foirejon, kie ĉe unu budo Esperante salutis nin la vendistino – je nia granda surprizo! A bazár után ismét buszra szálltunk és Pleven városában egy az Ópusztaszeri Feszty-körképhez hasonló gyönyörű bemutató termet nézhettünk meg, ami egy magas kilátó tetejére épült. A történelmi múzeum után Plevenben ebédeltünk egy modern bevásárlóközpont napos teraszán, majd kis városnézés következett. Vacsora előtt a mi csoportunk és a franciák bemutatkozó programját nézhették meg a résztvevők az iskolában. Mi a hagyományos népi táncainkból mutattunk be kettőt, a fiatalabbak kékfestő népi ruhában a csárdás alaplépéseit mutatták be, míg gimnazista tagjaink a palotást táncolták el korhű ruhában. A francia csoport egy francia dalocskával örvendeztette meg a hallgatóságot. 5. nap.péntek ( a projekt 6. napja) Számunkra ez volt az utolsó nap, mivel a buszos utazás miatt már szombat reggel kellett hazaindulnunk. Délelőtt szabadfoglalkozás volt míg mi tanárok a következő találkozó részleteiről beszélgettek, mely 2010 májusában Franciaországban, Lyonban fog megtörténni, délután pedig egy kifejezetten magyar kérésnek tettek eleget a helyiek: megmutatták a helyi Tűzoltóságot. Ezt a programot a helyi iskolában 2 órás sportfoglalkozás követte. A vacsora előtt a város kultúrházában a bulgár est részesei lehettünk, mely természetesen jó vendéglátókhoz híven remekül sikerült: a színpadon színvonalas modern tánc, néptánc, és dalbemutatókat hallhattunk, láthattunk a bulgár gyerekektől. Az est záró programja egy közös vacsora volt egy közeli étteremben, ahol a vacsora mellett természetesen sokat nevettünk, beszélgettünk és táncoltunk élő zenére. A hangulat akkor hágott a tetőfokra, mikor a mi házigazdánk kérésére a teremben felcsendült néhány magunkkal vitt cigány zene. 6. nap, szombat (a projekt 7. napja.) Számunkra ez a nap a hazaút napja volt, a reggeli után könnyes búcsú következett, hiszen a napok alatt a gyerekek közt erős baráti szálak alakultak ki. Nagyon bízunk abban, hogy Isten segedelmével mindannyian újra találkozhatunk majd tavasszal Lyonban. 7. nap, vasárnap, 11.29. (a projekt 8. napja) Ez a nap helyi idő szerint 8 órakor kezdődött a csoport számára, mivel fél kilenckor indultunk Felvincről, hogy a kilenckor nyitó tordai sóbányát megnézzük. Hála Istennek, hogy probléma nélkül térhettünk haza erről a valóban hosszú, 2000 kilométeres utazásról. fotók/fotoj: www.banzsigmond.hu vagy erre a linkre kattintva/au klaku tien: Bulgáriai fotók/Galerio Julianna Vas-Szegedi, organizanto, Tiszafüred , Rakonto de la organizanto de bulgara partnerlernejo : "Ekde la 22a ĝis la 29a de novembro 2009 okazis la unua laborrenkontiĝo enkadre de projekto „Gvidlibro de la amikeco” en urbo P. Trambesh, Bulgario. Gastoj en lernejo „Canko Cerkovski” kaj en urbo Polski Trambeŝ estis gelernantoj kaj geinstruistoj el Francio, Pollando kaj Hungario.La lingvo de interkomunikado estis Esperanto.Pere de ĝi la junaj homoj de ĉiuj partneraj landoj kaj iliaj gvidantoj trapasis la lingvajn barilojn, kiuj ofte ekzistas antaŭ la partoprenantoj en similaj okazaĵoj. Bazaj temoj kaj problemoj de la partnereco estas: edukado por la eŭropaj landoj kaj plialtigo de la lernantaj atingoj, kiuj estas necesaj en la ŝanĝiĝanta Eŭropo. La temo de la unua laborrenkontiĝo, okazigita en lernejo “Canko Cerkovski” , Bulgario, estis “Multvizaĝa Eŭropo”. Ĉiu lernejo ellaboris multimedian prezentadon laŭ la temo – “La lando de miaj geamikoj”. La lernejo de Bulgario prezentis Francion, la lernejo de Francio prezentis Pollandon, la lernejo de Pollando – Hungarion, kaj la hungara lernejo – Bulgarion. La prezentadojn ni montris antaŭ ĉiuj partoprenantoj en la projekto kaj ankaŭ antaŭ multaj geinstruistoj kaj gelernantoj, kiuj kun granda intereso partoprenis en la laboragadoj. Ĉiu partnero havis ankaŭ la eblecon prezenti sian propran landon. Dum la gastigitaj geinstruistoj renkontiĝis kun la instruistaro de lernejo ”Canko Cerkovski”, la gelernantoj ellaboris afiŝojn kun informoj pri siaj lernejoj, urboj kaj landoj. Poste ĉiuj afiŝoj estis metitaj sur videblan lokon en la lernejo. Vespere ĉiuj partoprenantaj lernejoj prezentis sian landon kantante kaj dancante – vestitaj en siaj belaj popolaj kostumoj. Inter la gelernantoj de la kvar partneraj lernejoj okazis komputila - matematika konkurado, konkuradoj pri futbalo, basketbalo kaj volanteniso. La gastoj havis la eblecon viziti lernohorojn pri muziko kaj sporto. Ni ĉiuj vidis, ke inter la gelernantoj kaj la geinstruistoj tute ne estas diversecoj, des pli ke ni havis komunan pontolingvon – Esperanto. Ni kune vizitis ankaŭ la sidejon de folklora grupo “Poljanci” kaj tie ĉiuj gastoj havis eblecon lerni kelkajn belajn bulgarajn popoldancojn kaj iuj eĉ ekdancis dum la ripetado. Dum la vespero ni ĉiuj ĝuis la belegan koncerton de la junaj popolaj kantistoj kaj dancistoj de “Poljanci”. Ĉiuj partoprenantoj renkontiĝis kun la urbestro kaj membroj de la urba konsilantaro, kiuj ricevis multajn demandojn de la gastoj. La respondoj estis tre detalaj. Ankaŭ tiu-ĉi renkontiĝo okazis en Esperanto kaj kiam necesis traduko, faris ĝin s-ino Mariana Genĉeva. Dum la renkontiĝo naskiĝis la ideo por peresperanta ĝemeligo inter Polski Trambeŝ kaj iu de la urboj – partneroj en la projekto. Ni vidos kiel kreskos tiu-ĉi ideo. La gastojn havis eblecon viziti Veliko Tarnovo, Pleven kaj Etara. Ili ekamis multajn el la belegaj lokoj en Bulgario kaj ekdeziris iam denove reveni ĉi-tien. La venonta laborrenkontiĝo okazos dum majo 2010 en urbo Lion, Francio. La temo estas – “Europo – pasinteco, estanteco kaj estonteco”. Estos daŭrigataj la amikaj kunligoj kiuj naskiĝis ĉi-tie kaj certe ekos novaj. Por pli konata, pli bona kaj pli amikema Unuiĝinta Eŭropo! Mariana Genĉeva, Bulgario maries972@yahoo.com A projekt második mobilitása, Tiszafüred-Lyon, 2010.05.03-09 Lyon felé.... 1. nap Reggel 4:30 kor indult el az iskola Iveco busza, Tiszfüredről, Szűcs M Sándorné lelkésznő rövid áhitata után, arra az útra, mely este Verona ( I ) repülőterétől 1, a belvárosától pedig 5 km-re fejeződött be. Az út során sem a diákok, sem a felnőtt utasok nem unatkoztak, mivel a két és fél országon tartó buszozás bővelkedett látnivalókban. Mint Budapest / Hősök tere, Andrássy út, a Duna/, a Balaton, az újnak számító völgyhíd, Szlovéniát jelző pici tábla, Maribor, Ljubjana (Szlovén főváros), a magas, hófödte hegyek, zöldellő szirtek. Olaszországba érkezésünket szintén „csak” egy tábla tudatta, s vizsgálat nélkül gurulhattunk be ide is. Isonzóban pihentünk egy kicsit majd a tenger mellett megindulva Velence, Padova, Vicenza érintésével érkeztünk meg Veronába. A szállás egy régi templomból kialakított hotelben volt, amely igényes berendezése miatt, kényelmes pihenést biztosított számunkra. szMs (Szűcs M. Sándor) Lyon 2. nap Veronában borongós napra ébredtünk, a jól eső pihenés után. Julika néni szendvicseket készített az útra, majd Isten segítségét kérve Sanyi bácsi megkezdte Lyonig tartó utunk hátralévő szakaszát. Olaszországban elhaladtunk Brescia, Bergano, Milano, városoknál, kőhajításra utaztunk el a Como-i tótól, illetve a Monza-i versenypályától. Novara után, Torinót 15 km-re elkerülve a tengernek hátat fordítva az Alpok felé vettük az irányt. Pár perc múlva hófödte csúcsok által szegélyezett völgyön keresztül utaztunk s még az Aosta város béli ebédünk előtt megpillanthattuk a felhőtakaró mögé rejtőző Mont Blance-t ( F ), Monte Bianco-t ( I ). a Fehér Hegyet. Ebédünk igazi Pizze Italiano azaz Olasz pizza volt, egy a hegyi környezetbe ugyan nem illő, ám hangulatosan berendezett, s 8 km-res körzetben egyedül nyitva tartó kalóz étteremben. Ebéd után jóval 1200 méterre tekeregtünk fel a Fehér Hegyre, majd a majd 12 km-es alagúton keresztül értük el Francia országot. Itt elidőztünk egy kicsit az 1999-es alagút tűz 39 áldozatának emlékművénél, ahol hálát adtunk Istennek, hogy mindeddig megsegített, illetve kértük azt, ha neki tetsző járjon továbbra is előttünk. Egy kis kavicsgyűjtés után Genf (CH) felé ereszkedtünk az autópályán, majd 3 óra múlva elértük Lyont. A város hatalmas, s elég furcsa közlekedési morálú, ám épségben foglalhattuk el szállásunkat. Sanyi bácsinak, s az egyik vendéglátónak ugyan még 1 órájába került, hogy a busznak parkolóhelyet találjon, ám ez is sikerült nekik 21 órára, igaz a hoteltől 7-8 km-re L. Örülünk, hogy számtalan híres hely mellett haladhattunk el, s csodálkozhattunk rá Isten teremtő munkájára. szMs Lyon 3. nap A napunk korán kezdődött, s egy kiadós reggeli után 1 órát élvezve Francia ország 2. legnagyobb városának tömegközlekedési eszközeit, érkeztünk meg abba a külvárosi részbe, ahol az iskola áll. Itt rövid köszöntő után külön csoportokra osztottak minket, majd óralátogatásokon vettünk részt. Volt aki (francia) irdalom, német, spanyol, matematika vagy kémia órát nézett végig / a szerencsésebbek nem csak francia szót hallhattak 45 percen keresztül /. Majd a Bolgárok, illetve Lengyelek mutatták be az ő történelmüket a XIII. században. Érdekes volt hallani, hogy mind a két országnak vannak ebből az időszakból Magyar vonatkozású történései is. Az ebédhez 10 perces sétát kellett tennünk, amit a helyiek saját busszal teljesítettek . Ebéd után bérelt busszal, egy XIII. századi dombra épült régi városban barangoltunk. Ettünk egy érdekességnek számító cukros pizzát, ami helyi sütemény, s tényleg pizza alakú és cukor van rá sütve. Visszaérve az iskolához vendéglátóink szabadságszeretetéhez híven, utunkra engedtek, hogy a külvárosból, francia segítség nélkül betaláljunk a belváros szélén található hotelhez , metróval! Bár igaz odafelé buszokkal mentünk, s így tettünk visszafelé is. Az este jó hangulatban telt, 3 nemzet gyermekei és tanárai játszottak együtt a mi szobáinkban, s társalogtak hol angolul, eszperantóul, németül, magyarul, s ez ment akár 1 mondaton belül is. A Bán Zsigmond- os diákok feltalálják magukat, közvetlenek, segítőkészek és érdeklődőek. Jól érzik magukat s készek az újat megismerni. szMs Lyon 4. nap Ez a nap egy kicsit később kezdődött mint az előző csoportunk számára, mivel a fél tízkor történő találkozás után, a pár metróállomásra lévő központba utaztunk. Itt csodálhattuk meg a város építszeti szépségeit, illetve a nevezetességeit. Voltunk a Notre Dame de Fourviére-ben, a városházán, megtekintettünk több múzemot, készítettünk rengeteg fényképet. Európa legnagyobb plázájaban több órát tölthettünk a GARE DE PAR DIEU állomás mellett. A nap végén igazat adhattunk az alábbi magyar nyelvű város leírásnak, bár az utolsó mondatban foglaltakat csoportunk átlagéletkorára, lyoni tartózkodásunk céljára tekintettel meg nem tapasztalhattuk, de elhisszük. Lyoni jellegzetesség: a traboule Lyonban barangolni nagy élvezet és egyúttal kalandos vállalkozás is, mert az óváros jellegzetességei, a részben fedett átjárók (traboules) sötét és titokzatos utcácskákba, belső udvarokba vagy meglepetésszerűen elegáns kapuzat elé kalauzolják a látogatót. Kis utcák százai vezetnek az előkelő villáktól a Croix Rousse munkásnegyed egyszerű utcáihoz, s az utcák e szövevényében még sok olyan kisvendéglőt (bouchon) találunk, amelyekben eredeti, kiadós, változatos lyoni kosztot tálalnak fel a vendégnek, a belsőségektől a szarvasgombával töltött galambig… Régebben a selyemszövők feleségei főztek itt, az úgynevezett anyák (mères), akik a Fourvière dombján álló, a Madonnának szentelt fogadalmi templom építését is támogatták. A templom, akárcsak az operaház, a Saint-Jean-katedrális, a városháza vagy az Hoˆtel-Dieu (a 17-18. századból fennmaradt kórház) Lyon legfőbb látnivalói közé tartoznak. A városban sok szépen kialakított tér van, így például a Bellecour tér, amely alig valamivel kisebb a párizsi Concorde-nál, de fél évszázaddal régebbi, vagy a Place des Terreaux, a városházával és a Szépművészeti Múzeummal, Franciaország egyik leggazdagabb gyűjteményével. S amikor a turista végül fáradtan leroskad valamelyik bouchon súrolt faasztala mellé, a vendéglős a vörösborhoz egy helyi mondással is szolgál: “Lyon városán három folyó folyik keresztül, a Rhoˆne, a Saoˆne és a beaujolais.” Lyon 5. nap Reggeli után a külvárosban található partner iskolához utaztunk, s ott vettünk részt két csoportos foglalkozásokon. Az egyik csoport pl. a környező iskolába látogatott, s mutatta be saját országát, vagy iskoláját. Ebéd előtt még volt idő arra, hogy a fogadó iskola “függő” informatika termében mindenki elintézze az elektronikus levelezését, miután a helyiek, illetve mi is bemutathattuk történelmünk XIII. századát. Délután hatig kis csoportokban ismerkedtek tovább a résztvevők, barangolták be a környező lakótelepet, vásároltak a Sanyi bácsi által korábban felfedezett ajándékboltban, vagy csak játszottak az iskola fedett udvarán. Este hattól vette kezdetét az a kulturális program, amelyben először táncokat mutattak be az iskolások, majd egy közös ipi-apacs játékra hívtak a közönség közül pár embert. Ezután koncert teremmé alakult a helyiség, s az iskola együttese adott elő igényes zenei programot, amely nem csak az előadók miatt volt színes, hanem valóban különleges műsorszámokat láthattunk. Ez azért is igaz, mert több helyi diák, önállóan is megmutathatta ” Ki mit tud”, s egy rögtönzött Kis csillag születik keretén belül a közönség meg is tudhatta ki tud, angolul énekelni / nem karaokéé szinten/ gitározni, szintizni. Mégis a legnagyobb tapsot Farkas Viven kapta azért a két hastánc előadásáért, amelyről még a bőséges hidegtál vacsora alatt is elismerően beszélt a több nemzet által alakított publikum. Sajnos az igaz, hogy a közös tánc elmaradt, s hogy egyes fiatalok nem tisztelve a francia konyha felsorakoztatott remekeit chipset vacsorázott kenyérrel ?????, mégis jól éreztük magunkat, hazaérkezve a tanári szobában összegyűlt Bolgár-Magyar társaságban LYON 6. nap. Elérkezett a búcsú napja, s bár a délelőttre még egy parklátogatáson, közös játékon vett részt csoportunk, pár perccel 12 után, buszunk elindult Verona felé. Ám addig iskolánk történetének eddigi legnagyobb nemzetközi sikerét érte el foci válogatottunk / 6 fő/ a túlerővel szemben 10 fős Francia válogatott ellen, idegenben! 12:5-re vertük el őket hazai pályán, mely után elég szomorúan búcsúztattak minket. A parkban a játék mellett lehetőség volt állatkertbe, illetve botanikus kertbe is látogatni. Este 23 órára érkezett a Sanyi bácsi által vezetett busz veronai szállásunkhoz. Ám addig láthattuk Lyont magunk mögött, Genfet a bal oldalunkon, a Mont Blanct belülről, rengeteg vízesést alulról, sok alpesi patakot folyót felülről, és Fervisben (I) egy várat kívülről. Mentünk, hóban, havas esőben, sötétben, és napsütésben. Szép volt, mindenki csak örömmel tud visszagondolni a felejthetetlen napokra! (Szűcs M. Sándor) Dua laborrenkontigho- 2 -10.05.2010 Komence de majo 2010 en urbo Vaulx –en-Velin, Francio, okazis la dua laborrenkontiĝo kadre de la projekto “Gvidlibro de la amikeco”, financata de la programo “Lernado dum la tuta vivo”. Temo de la renkontiĝo estis “Eŭropo – pasinteco, estanteco kaj estonteco”. La preparado por la renkontiĝo inkluzivis ellaboradon de paneloj kun la mapo de la Eŭropa Unio, preparado de multmediaj prezentadoj laŭ la temo “Historia disvolviĝo de la partneraj landoj dum la periodo inter la jaroj 1200 kaj1299”, preparado de informtabuloj por la apero kaj la evoluo de la EU. En la renkontiĝo partoprenis gelernantoj kaj geinstruistoj el Bulgario, Hungario, Pollando kaj Francio. Ĉiuj partoprenantoj ĝojis pro la renkontiĝo kun siaj geamikoj, kun kiuj ili konatiĝis dum la unua laborrenkontiĝo de la projekto, kiu okazis dum novembro 2009 en urbo Polski Trambeŝ, Bulgario. Ekde la unua labortago la partoprenantoj estis dividitaj en grupoj, kiuj inkluzivis reprezentantojn el ĉiuj landoj. Neniu havis eblecon paroli sian gepatran lingvon. Ni devis uzi niajn sciojn en Esperanto, kaj kiam ili ne sufiĉis, helpis al ni vortoj el la angla, germana, pola, franca kaj rusa lingvoj. Tio farigis nian laboron sukcesa kaj la komunikadon – tre agrabla kaj gaja. La taskoj estis interesaj - ellabori la simbolojn de EU, pliprofundigi la sciojn pri la kreado kaj evoluo de EU kaj la historian antaŭeniron de niaj landoj. Ni havis eblecon vidi ĉiujn multmediajn prezentadojn laŭ la temo “Historia disvolviĝo de la partneraj landoj dum la periodo inter la jaroj 1200 kaj1299”. Okazis, ke la historioj de niaj ŝtatoj estas tre diversaj, sed ke niaj popoloj estas kunligitaj ekde multaj jarcentoj pli frue. Poste ni kune kantis la himnon de Eŭropa Unio en Esperanto. Kiel ekzemplon de la historia evoluo de Francio ni vizitis la urbeton Peruges, kiu dum la 13-a jarcento estis grava historia centro en la lando. Por konatiĝi pli bone kun niaj francaj partneroj ni vizitis lecionojn pri historio, geografio, matematiko kaj ni vidis, ke la gelernantoj tie ne estas pli diversaj ol niaj kaj ke la instrumetodoj estas la samaj. Dum nia libertempo ni vizitis Lionon, trarigardis la historian muzeon, eniris en la bazilikon Notre Dame de Fourviere, supreniris la «Croix rousse », vidis la fontanon de Bertoldi kaj la statuon de Lovis XIV. Neforgeseblaj restos por ni la tagoj, kiujn ni havis en Francio kune kun niaj partneroj kaj geamikoj de la projekto “Gvidlibro de la amikeco”. Ni disiĝas kun la promeso renkontiĝi denove dum oktobro 2010 en urbo TISZAFÜRED, Hungario, por la tria laborkunveno de la projekto , kies temo estas “La eŭropanoj – egalaj, sed diversaj”. Mariana Genĉeva Unu el miaj plej belaj travivaĵoj dum la franca vojaĝo…… Mia lernejo, Bán Zsigmond Kalvina bazlernejo, partoprenas Komenius projekton de 2009. Ni jam veturis al Bulgario lastjare, nun ni havis la duan vojaĝon – al Francio! Mi naniam estis en tiu lando, eĉ ne en Italio, kion ni traveturis. Por mi plaĉis kaj la longa veturo (tien-reen pli ol 3200km) kaj la homoj, kun kiuj mi amikiĝis. Kompreneble mi havis multe da travivaĵoj dum unu semajno, sed unu el plej belaj estis, kiam per nia buso ni traveturis la monton Mont Blanc. Ĝi estas la plej alta monto de Eŭropo! Pli ol 4800metrojn alta! Bedaŭrinde estis nuba vetero, do ni ne povis ekrigardi la pinton….. sed la ĉirkaŭaĵo de ĝi estis mirinda: ĉie ni vidis neĝkovritajn montojn, montegojn, valojn… Mi kunportis unu ŝtonon de la „piedo” de Mont-Blanc por memorigi min pri la vojo!  Sur la unua foto videblas la tabulo de la monto, sur la dua foto estas videbla preskau la tuta grupo, vi povas vidi , ke ni ege malvarmumis – mi vestis ruĝan puloveron-, ĉar tie estis nur 1-2 celziusoj. (La tunelo de Mont Blanc estis je 1200m.) foto 1: foto 2: Vivien Farkas, 12 jara, Tiszafüred, Hungario (helpis en la traduko mia patrino, Julianna Vas-Szegedi)vasszegedi@gmail.com 3. nemzetközi eszperantó találkozó A négy ország részvételével 3. állomásához érkezett a 2009-ben indult Comenius-projekt. Tiszafüreden színes programmal vártuk a vendégeket, ezekből egy kis ízelítő: - 10.10. vasárnap: Budapesten az Aqua Worldnél indultak a programok, miután a lengyel és magyar csoport Ferihegynél bevárta az akkor érkező francia csoportot. Mindenki jól szórakozott Európa egyik legnagyobb vízi birodalmában! - 10.11 hétfő: Tiszafüredi programok, az iskolánk bemutatása, séta az óvárosban. - 10.12 kedd : egész napos kirándulás Budapesten.
- 10.13 szerda: Tiszafüred további felfedezése, miután már az első hivatalos Eszperantó tanórákon túl voltunk, hiszen a Projekt része nem csak a kirándulás és szórakozás, hanem a tanulás, egymás kultúráinak, nyelvének, történelmének a megismerése is. Többek közt ellátogattunk a nap és a hét folyamán:
- a Városházára, ahol a Polgármester asszony színes bemutatóval és előadással várta a csoportunkat, - a Tűzoltóságra, ahol a vezető, Kelemen Sándor tűzoltó alezredes kalauzolta végig az Intézményen a kíváncsi fiatalokat: nem csak a tűzoltóság elvi feladait ismerhettüük meg, hanem a gyerekek egy "éles" bevetés menetét is megfigyelhették. A találkozó végén mindki beülhetett a tűzoltó autókba és felpróbálhatta a tűzoltók munkaruháit.
- a Bíróságra, ahol nem csak a helyi dolgozók nagyon fontos munkájába nyerhettek betekintést a tanulók és kísérőik, hanem Dr. Szalay Katalin vezetésével egy fiatalokról – fiataloknak szóló példa-bírósági tárgyalás aktív szereplőivé is válhattunk, - a Fazekas házba, ahol Török Zsóka művésznő mutatta be munkáit, - és persze nem maradhatott el a Tisza felfedezése sem, ahová mindannyian egy komphajó segítségével barangolhattunk el, és csodálhattuk meg az őszi Tisza szépségeit. - Szerda délután a Bán Zsigmond Református Ált Isk.-ban egyéb program is várt ránk: - 18.00: nemzetközi rajzverseny megtekintése, melynek témája Nemere István előadásának a címe is volt egyben. - Író olvasó-találkozó Nemere Istvánnal, előadásának témája : „Valóság és fantázia” Az előadás előtt rövid beszélgetés az ifjú és tehetséges Fehér Rózsával (16 éves), akinek nemrég jelent meg első műve „Elanor” címmel. - 10.14.-én Hortobággyal és Debrecennel ismertettük meg a vendégeket. - 10.15 pénteken sportprogramok, este az iskolánkban záró programként színes műsor, majd tábortűz a szállónál és vidám zenés, táncos est zárta a hivatalos programokat. -10.16 szombaton a bolgár csoport hazaindulása után egy rövid buszos kirándulásra vittük még a továbbmaradó lengyel és francia csoportot, Abádszalók és a Babamúzeum várta őket. - 10.17-én azzal váltunk el egymástól és indultak haza a csoportok, hogy hamarosan, 2011 májusában újból találkozunk majd a projekt záró színhelyén: Lengyelországban, Rybnik városában! A hétről készült fotókat itt találhatók: Fotók/Fotoj/Galerio Vas-Szegedi Julianna, szervező La 3.a renkontiĝo kadre de Comenius-programo 2009/11 en urbeto Tiszafüred, Hungario La ĉeftemo en Hungario : “La eŭropanoj – egalaj kaj diversaj” - la 10-17a de oktobro 2010 Dum la renkontiĝo kadre de la ĉefprogamo ni okupiĝis ankaŭ pri la naciaj simboloj de ĉiuj partneraj landoj. Ni eklernis la himnojn unu de la alia, nacilingve. Krome, kompreneble estis inter la programeroj vizito de la ĉefurbo, kie ni estis propraj gastoj de ministro, Mihaelo Varga, ĉi tiel ni povis rigardi la Parlamentejon kaj la hungarajn naciajn simbolojn. Tiu programero estis tre interesa por ĉiuj partoprenantoj, ja nur kelkaj hungaraj lernantoj estis pli antaŭe en tiu loko, ĉi tiel ne nur la eksterlandaj geamikoj ĝuis la belecon de nia belega Parlamentejo, sed ankau la hungaraj partoprenantoj! Preskaŭ ĉiutage (lunde, merkrede, ĵaŭde) ni havis 3-4x 45 minutaj studhoroj – dependis de la pacienco de la lernantoj. Se ili laciĝis ni povis en la lerneja korto kune ludi –  En tiuj studhoroj la lernantoj ludante lernis Esperante. Eĉ lunde ĉiu partoprenis hungarlingvan matematikan studhoron, kiam la instruistino instruis la 4-an klason kalkuli ne nur hungarlingve, sed ankaŭ Esperante. Dum la lecihoroj daŭre ni povis eklerni la himnon de Pollando, Bulgario, Francio, Hungario. Kaj antaŭ la komuna kantado ni prezentis unu al la alia ankaŭ niajn naciajn simbolojn. La renkontiĝo iom pli frue komenciĝis, ja la pola grupeto alvenis jam la 9an de oktobro, tiel ili povis pasigi iom da tempon sur la bordo de rivero Tisza dimanĉe antaŭtagmeze kaj ili partoprenis la Sanktan Meson en la katolika preĝejo. Post tagmanĝo la pola kaj la hungara grupo ekiris al Budapeŝto, al fluĝaveno por atendi la francan grupon. Post la alveno de la franca grupo, ni kune ekskursis al Akvomondo de Budapeŝto, kie ĉiu partoprenanto (ne nur la infanoj) tre bone amuziĝis, baniĝis ĝis nokto. Lunde, la 11-an ni havis lokajn programojn jam kune kun la bulgara grupo, kiuj intertempe aliĝis al la internacia grupo, antaŭtagmeze ni havis lecionojn en la kalvina bazlernejo „Bán Zsigmond”, posttagmeze ni kune ludis en la korto de la kalvina preĝejo, kie estis multege (plurcent) da kaŝitaj diverskoloraj steloj (el papero). La infanoj devis pli kaj pli multe ekttrovi, ĉar dum la vespera kunludo ili povis per tiuj „stelmono” pagi dum la ludo. Vespere ĉiuj povis montri kiel scias kalkuli dum la licit-ludo.  Mardo, la 12-a de okt: tuttaga ekskurso al Budapeŝto (ni rigardis la Parlamentejon, sed antaŭe ni promenados en Buda-burgo (pro la tumulto de la programoj ni povis nur unu parton rigardi de la Burgo, la Fiŝkaptistan Bastionon kaj ĝian ĉirkaŭaĵon). Merkredo la 13-a de okt : lokaj programoj en Tiszafüred antaŭtagmeze: lecionoj en la lernejo, ni havos studhorojn, kaj niaj infanĝardenanoj prezentis sin. Al bazlernejo „Bán Zsigmond” apartenas ankaŭ infanĝardeno, kie „lernas” 3-6 jaraj infanetoj. Ili prezentis al ni infankantojn kaj ludojn , kiuj ligiĝas al aŭtuno. Poste ni trapromenis al la urba juĝejo, situanta apud la lernejo, kie la ĉefjuĝistino prezentis al ni la konstruaĵon kaj la laboron, kion ili faras de tago al tago. La gastoj povis ankaŭ provi la „laborvestaĵojn” de la juĝisto, advokato. Post la tagmanĝo ni iris al la urbestrino, kiu prezentis al la internacia grupo la urbon kaj respondis la demandojn de la gastoj. posttagmeze: Ni ekskursis sur la rivero Tisza vespere: ni ĉiuj reiris al la lernejo kie estis ekspozicio de Infana Desegnokonkurso pri la temo „Realo kaj fantazio” . Entute 180 desegnaĵoj alvenis. La plenkreskuloj, kiuj esis scivolemaj pri István NEMERE, kiu estas fama verkisto kaj hungare, kaj esperante li verkas, do la interesiĝemuloj povis partopreni la unuhoran prelegon de Sro Nemere pri la temo „Realo kaj fantazio” . Laŭ la planoj ni estus ŝatintaj transdoni premion de la lokitoj de la desegnokonkurso, sed kelkaj partoprenantoj post la limdato sendis siajn desegnaĵojn, do la decido pri la lokitoj naskiĝis pli poste. (La rezulton oni povas legi en Juna Amiko) Ĵaŭdo, la 14-a de okt: antautagmeze: ni vizitadis la lokan fajrobrigadejon kie la estro gvidis nin tra la konstruaĵo fru-posttagmeze: amuzaj sportprogramoj en la belega aŭtuna vetero, kie la sportemaj partneroj ricevis donacon: printitan T-ĉemizojn kaj skribilon de la lernejo posttagmeze-vespere: mi ekskursis al urbo Debrecen, tra la fama vilaĝo, Hortobágy, kie estas la malnova 9-trua ŝtonponto. Hortobágy estas parto de la mondheredaĵoj kun siaj malnovaj historiaj ejoj kaj famaj bestoj. En urbo Debrecen estas la belega akvoparko, kie ni povis amuziĝi tre bone - trihora programo-. Kiu ne ŝatis baniĝi povas aĉetadi kaj promenadi en la urbo. Vendredo, la 15-a de okt: Antaŭtagmeze ni partoprenis la aŭtunan festivalon de nia infanĝardeno, kie dum pli ol du horoj amuzis nin la etuloj per diversaj kantoj, ludoj. vespere: festa/solena programo en nia lernejo. Lernantoj de nia lernejo (ne nur la esperanto-lernantoj) dancis, muzikis, amuzigis la publikon kune kun la gastoj, ja ĉiuj partneroj prezentis sin , ne nur la hungaraj infanoj.
Post la prezentado ni havis subĉielan (noktan) bivakfajron, kion sekvis mallonga dancado en la hotelo. Sabato, la 16-a de okt: post la matenmanĝo la bulgara grupo ekveturis hejmen kaj aliaj vojaĝis al la proksima vilaĝo, Abádszalók, por rigardi la faman pupomuzeon. dimanĉo, la 17a de okt: hejmenveturo de la (pola kaj ) franca grupo. Kompreneble en kelkajn paĝoj mi ne povis paroli pri ĉiuj programeroj, ja mi povus babili ankoraŭ pri la kunaj studhoroj, pri la teatraĵoj
(ĉefe la bulgara teatraĵo plaĉia laŭ ni al ĉiuj plej bone) kion prezentis la lernantoj, la noktaj babiladoj inter la infanoj, ja ili en unu hoteleto, preskaŭ en la sama etaĝo loĝis dum la semajno….. Sed nia memoro gardis ankaŭ tiujn momentojn! Ni esperas ke por ĉiuj partoprenantoj estis neforgesebla ĉi tiu semajno en Hungario, en nia bela urbeto, Tiszafüred. Kaj jam ni tre atendas la sekvan renkontiĝon en Pollando, en urbo Rybnik, kio okazos en majo, 2011! Julianna Vas-Szegedi, Tiszafüred, Hungario


Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!